ONE STOP SHOP

שני מודלים הקשורים האחד בשני:

המודל המשולש – קופות גמל וקרנות השתלמות, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים, ניהול כסף אישי

רשת ביטוחית – ההגנה על הכסף – ביטוחי בריאות וסיעוד וביטוחי פרט נוספים שיוצרים הגנה מושלמת על נכסי הלקוח.

ראייה כוללת תוך כדי ניהול מקצועי וליווי שוטף מביאים את הלקוחות למיקסום ואיזון כלכלי.

ניהול פיננסים וביטוח

קונספט הניהול מבוסס על העובדה הנחרצת שכל פרויקט או מערכת מורכבת חייבת להיות מנוהלת.

הלקוח הממוצע מטופל ע”י גופים וגורמים שונים שאינם מכירים האחד את השני ולכן המערכת הפיננסית שלו לא מנוהלת.

אנחנו – שחר חיים – ניהול פננסים וביטוח – החברה הראשונה והיחידה בישראל לניהול פיננסים וביטוח.

אנחנו מטפלים בכל תסמין שלילי במערכת הפיננסית של הלקוחות שלנו ובליווי אישי ומקצועי.

צוות מיומן

מחלקת איפיון לקוח – ירידה לרבדים הכי עמוקים כבר בשלב הראשוני ואיפיון תיק פוטנציאלי ברמה גבוהה.

מחלקת אנליזה – ניתוח תיק לקוח על כל מרכיביו, תוך הבנת הפוליסות השונות מהשורש ובדיקה מעמיקה של כפילויות ועלויות.

מחלקת שירות, ליווי וניהול תביעות – שוכבים על הגדר בשבילכם בכדי לתת לכם ראש שקט והשגת תוצאות מדי יום

לבדיקת כפל ביטוחים ראשונית בחינם מלאו את פרטיכם:

בדיקת כפל ביטוחים